Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 17 Οκτωβρίου 2017