Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 26 Σεπτεμβρίου 2017