Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 19 Σεπτεμβρίου 2017