Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 12 Σεπτεμβρίου 2017