Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 5 Σεπτεμβρίου 2017