Παροχή στέγασης στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης – 26 Δεκεμβρίου 2016