Παροχή στέγασης στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης – 3 Οκτωβρίου 2016