Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη 2016

06/02/2016|Categories: Έγγραφα|Tags: , |

Το Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη παρουσιάζει το πλαίσιο για μια δια-υπηρεσιακή απάντηση στις μαζικές ροές προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη μέσω της οδού της Ανατολικής Μεσογείου και αυτής των Δυτικών Βαλκανίων. Θέτει τη συνολική στρατηγική κατεύθυνση σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα αξιοποιεί ειδικά ανά χώρα κεφάλαια. Διαβάστε περισσότερα  http://donors.unhcr.gr/wp-content/uploads/2016/11/2016_RMRP_Europe-1.pdf [...]