Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη (Αναθεώρηση Μαΐου 2016)

06/06/2016|Categories: Έγγραφα|Tags: , |

Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη παρουσιάζει το πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στην ανθρωπιστική κοινότητα να απαντήσει επαρκώς στις ανάγκες προστασίας των προσφύγων και μεταναστών. Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι, όπως επισημάνθηκαν στο Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2016, [...]