Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη παρουσιάζει το πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στην ανθρωπιστική κοινότητα να απαντήσει επαρκώς στις ανάγκες προστασίας των προσφύγων και μεταναστών. Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι, όπως επισημάνθηκαν στο Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2016, διατηρούναι σε αυτή την αναθεώρηση. Δίνεται έμφαση: στη διασφάλιση του monitoring των συνόρων και της προστασίας, ειδικά υπό το φως της αύξησης των παράνομων κινήσεων, στην ενδυνάμωση της εθνικής προστασίας και των μηχανισμών ανταπόκρισης, και στην προώθηση δίκαιου και αποτελεσματικού προσδιορισμού status, σχετικών υπηρεσιών και βοήθειας.

Διαβάστε περισσότερα:

Print Friendly, PDF & Email