Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου οι προετοιμασίες για τον χειμώνα επιταχύνθηκαν τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε συντονισμό με της Αρχές, από τους 54 στο σύνολο χώρους φιλοξενίας (11 ανενεργοί), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προχώρησε στην αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών στους 15 από αυτούς, ενώ παράλληλα επέκτεινε την υποστήριξή της και σε άλλους χώρους. Τον Νοέμβριο η Ύπατη Αρμοστεία εγκατέστησε 551 προκατασκευασμένους οικίσκους σε οκτώ ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας, παρέχοντας στέγη σε 2.500 ανθρώπους. Ο εν εξελίξει σχεδιασμός προβλέπει πως, ως το τέλος του έτους, περίπου 1.000 προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα φιλοξενούν 4.000 αιτούντες άσυλο.

Print Friendly, PDF & Email