Σχετικά με τη συνεισφορά της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χάρη στη γενναιόδωρη συνεισφορά της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ (2016 – 2017), η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην παροχή προστασίας και βοήθειας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στο πλαίσιο της εντολής της και με βάση το Περιφερειακό Σχέδιο Ανταπόκρισης για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες, η Ύπατη Αρμοστεία έχει εστιάσει σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, χάρη στη χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ύπατη Αρμοστεία δραστηριοποιείται κυρίως σε έξι τομείς στην ηπειρωτική Ελλάδα:

Τις έκτακτες παρεμβάσεις ως προς την ύδρευση, την αποχέτευση και η υγιεινή, την παροχή μη διατροφικών ειδών, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και την ηλικία, την αναβάθμιση των υφιστάμενων καταλυμάτων και των προτύπων στους καταυλισμούς, το συντονισμό, τη διαχείριση πληροφοριών και τη διασφάλιση ότι παρέχεται παιδική προστασία σε όλους τους καταυλισμούς.

Ιστορίες

Ο αντίκτυπος της συμβολής της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην καθημερινή ζωή των προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Προπληρωμένες κάρτες για τις βασικές τους ανάγκες: ενισχύοντας την αξιοπρέπεια και την αυτάρκεια των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Απρίλιος 28th, 2017
Όλο και περισσότεροι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα βελτιώνουν την καθημερινότητά τους, λαμβάνοντας βοήθεια μέσω των προπληρωμένων καρτών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες....

Μια δανειστική βιβλιοθήκη από και για τους πρόσφυγες

Απρίλιος 4th, 2017
Μια από τις πιο δύσκολες συνθήκες για τους πρόσφυγες στις δομές φιλοξενίας είναι η αδράνεια που συνοδεύει τους πολλούς μήνες αναμονής. Μέρες που περνούν μονότονα,...

Πρωτοβουλίες Προσφύγων: η Ύπατη Αρμοστεία βοηθά τις προσφυγικές κοινότητες να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους

Μάρτιος 30th, 2017
Οι πρόσφυγες προτείνουν πάντα τον καλύτερο τρόπο για να βελτιώσουν τη ζωή τους στους χώρους φιλοξενίας. Άλλωστε δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να γνωρίζει καλύτερα...

Η ιστορία του Mohammed: Δάσκαλος σε πείσμα των δυσκολιών

Μάρτιος 3rd, 2017
Ο 32χρονος Mohammed Aluthman, δάσκαλος από τη Homs της Συρίας, διδάσκει τα παιδιά πρόσφυγες μαθηματικά που είναι η ειδικότητά του, αλλά...

Νέα

Δράσεις βελτίωσης των συνθηκών στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων.

Στατιστικά

Μη διατροφικά είδη

Παρεμβάσεις σε καταλύματα

Παρεμβάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης & υγιεινής

Blue Dots

Δεδομένα για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ECHO. Απρίλιος 2016 – Ιανουάριος 2017


Πολυμέσα

Ένα νέο ξεκίνημα για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα

 

Για τους 46.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα, η  Ύπατη Αρμοστεία υλοποιεί μια σειρά δράσεων, από τη διασφάλιση προστασίας και στέγης μέχρι την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με εταίρους και χάρη στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παιδιά σε ένα άτυπο σχολείο στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας στις Θερμοπύλες, που οργανώθηκε με τη βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οποία στηρίζεται από τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παιδιά σε ένα άτυπο σχολείο στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας στις Θερμοπύλες, που οργανώθηκε με τη βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οποία στηρίζεται από τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.